تبلیغات X

تبلیغات
...
معضل حاشیه نشینی در سمنان
نوشته شده توسط تنها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | دسته بندی : اخبار روز

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤ‌ﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼتﺟﻮاﻣﻊﺷﻬﺮی وﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد، ﻣﺤﻞﺳﮑﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪﺟﻮاﻣﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ که همیشه با انتقاد مسئولان شهری مواجه بوده است.نام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copy right © 2012 , theme designer : طراح 98